Шановні громадяни!

Закон України «Про зайнятість населення» передбачив право громадян віком старше 45 років, страховий стаж  яких  не менше 15 років,  та які мають професійно-технічну або вищу освіту, одноразово отримати «ваучер» для підтримання Вашої конкурентоспроможності на ринку праці.

Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання і не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом.

Оплата ваучера здійснюється Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

У разі, коли вартість навчання в навчальному закладі перевищує максимальну вартість ваучера, оплата різниці вартості здійснюється за кошти особи, яка отримала ваучер, або за кошти роботодавця ( за згодою).

Рішення  про видачу ваучера приймається базовим центром зайнятості протягом восьми днів, з моменту подання  Вами документів.

Базовий центр зайнятості протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення, письмово проінформує Вас про це.

Для отримання ваучера Ви повинні звернутися  протягом п’яти  робочих  днів, з дня надходження Вам листа, до базового центру зайнятості, який прийняв рішення про його видачу. Якщо Ви з поважних причин, підтверджених Вами документально, не змогли звернутися у зазначений строк, він може бути подовжений на відповідний період.

Після отримання ваучера Вам необхідно звернутися до обраного Вами навчального закладу для укладання договору

Період використання ваучера для укладання з навчальним закладом договору про навчання  становить 90 днів.

Ваше зарахування на навчання на підставі ваучера здійснюється навчальним закладом відповідно до законодавства.

В період Вашого навчання, навчальний заклад щомісячно інформує базовий центр зайнятості про відвідування Вами занять та виконання навчальної програми.

Ви маєте  право лише один раз скористатись  можливістю отримання  ваучера.

 

Шановні роботодавці!

            Якісний підбір та підготовка персоналу – найбільш важлива складова успіху в діяльності будь – якого підприємства, установи чи організації. Розумно підібраний штат кваліфікованих працівників дасть змогу реалізувати найсміливіші плани та проекти, і, навпаки, випадково прийняті на роботу люди можуть швидко довести до краху досить успішну фірму.

 З метою задоволення кадрових потреб роботодавців служба зайнятості:

 вивчає потреби роботодавців щодо професійно – кваліфікаційного рівня претендентів на роботу та надає інформацію про наявність відповідних спеціалістів на ринку праці;

надає допомогу в укомплектуванні вільних робочих місць відповідно до вимог роботодавців, зокрема шляхом відшкодування єдиного соціального внеску для працевлаштування безробітних на новостворені робочі місця;

підбирає кадри для виконання певних видів тимчасових робіт;

здійснює підбір працівників з використанням профдіагностичних методик;

організовує професійне навчання безробітних під конкретні робочі місця як у навчальних закладах, так і безпосередньо на виробництві;

надає консультації з питань законодавства про зайнятість, працевлаштування соціально незахищених громадян, використання праці іноземних спеціалістів та інших питань.

 Сахновщинська районна філія Харківського обласного центру зайнятості застосовує різні форми співпраці з роботодавцями щодо сприяння  в укомплектуванні вільних робочих місць. Серед них – організація та проведення ярмарок вакансій, ярмарок робочих місць, днів кар’єри тощо. У ході проведення таких заходів роботодавці можуть особисто поспілкуватися з претендентами на роботу та підібрати собі працівників з числа досвідчених фахівців, молодих спеціалістів або випускників навчальних закладів.