Про затвердження «Положення про облік та використання благодійних внесків та пожертв від фізичних та юридичних осіб»

 

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«Центр первинної медико-санітарної допомоги Сахновщинської районної ради Харківської області »

 

23.03. 2020 р

смт Сахновщина      

 НАКАЗ № 29

 

Про  затвердження «Положення  про облік та використання благодійних внесків та пожертв

від фізичних та юридичних осіб» з метою забезпечення прозорості надходження і використання благодійних внесків та пожертв, керуючись законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 № 5073-VI, наказом Міністерства охорони здоров’я України «Про здійснення заходів з контролю за надходженням і використанням благодійних пожертв у закладах охорони здоров’я» від 25.07.2017 р. № 848,

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Положення про облік та використання благодійних внесків та пожертв від фізичних та юридичних осіб Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Сахновщинської районної ради Харківської області» (Додаток № 1).

2. Головному бухгалтеру Я. Тарабан забезпечити розміщення на інформаційних стендах та на веб-сайті Сахновщинської районної ради  інформації, необхідної для надання благодійних пожертв та внесків.

3. Визначити наступних осіб уповноваженими приймати благодійну пожертву та внескі в грошовій формі (Додаток 2).

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

Директор

Віктор Фінтісов

 

                                                            


Додаток № 1

до наказу від 23.03.2020р. № 29

 

Положення

про облік та використання благодійних внесків та пожертв

від фізичних та юридичних осіб

Комунального некомерційного підприємства

«Центр первинної медико-санітарної допомоги Сахновщинської районної ради Харківської області»

 1. Загальні положення.

1.1. Дане положення розроблено з метою забезпечення прозорості надходження і використання благодійних внесків та пожертв відповідно до:

- Основ законодавства України про охорону здоров’я від 19.11.1992 № 2801-XII (зі змінами);

- Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 № 5073-VI ( із змінами);

- Цивільного кодексу України;

- Наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про здійснення заходів з контролю за надходженням і використанням благодійних пожертв у закладах охорони здоров’я» від 25.07.2017 р. № 848;

- статуту КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Сахновщинської районної ради Харківської області»  (далі - центр).

1.2. Благодійні пожертви надаються виключно на добровільних засадах і не можуть бути умовою для отримання медичних та інших послуг в центрі. Про факти вимагання сплати благодійного внеску слід невідкладно повідомляти керівника центру.

1.3. Благодійні пожертви можуть надаватися фізичними та юридичними особами у грошовій формі, а також як товари, роботи та послуги, рухоме та нерухоме майно, та в іншому вигляді, не забороненому законодавством.

 2. Способи надання благодійних внесків та пожертв

2.1. Центр забезпечує розміщення на інформаційних стендах та на веб-сайті Сахновщинської районної ради, даного Положення, банківських  реквізитів та іншої інформації, необхідної для надання благодійних пожертв.

2.2. Внесення благодійної пожертви можливе:

2.1.1. за допомогою платіжної картки чи готівкових коштів із використанням платіжного пристрою центру;

2.1.2. за допомогою банківського переказу на рахунок центра;

2.1.4. через мережу Інтернет з використанням будь-яких платіжних сервісів за вибором благодійника за допомогою яких є можливість внести благодійний внесок;

2.1.5. інших способів, не заборонених законодавством.

2.2. Перелік працівників, які мають право здійснювати прийом благодійних пожертв, визначається наказом керівника. Не допускається надання грошових коштів у якості благодійного внеску працівнику, який безпосередньо надає медичну чи іншу послугу.

2.3. Центр може оголошувати про цільовий збір благодійних пожертв та внесків для закупівлі обладнання, ліків, витратних матеріалів, проведення ремонтних робіт та інше. Для цільового збору центр може відкривати окремі рахунки в будь-яких банківських установах.

2.4. Отримання благодійної допомоги у вигляді виконаних робіт, наданих послуг оформлюється актами приймання-передачі виконаних робіт, наданих  послуг.

2.5. Між благодійником та Центром може бути укладено договір про надання благодійної допомоги, в якому визначається механізм регулювання процедури приймання та використання допомоги, порядок її розподілу, строки надання допомоги та інші питання.

3. Забезпечення прозорості та відкритості інформації щодо надходження і використання благодійних пожертв

3.1. Центр забезпечує розміщення інформації про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб за формою, визначеною законодавством, щокварталу не пізніше десятого числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Розміщення здійснюється:

- на території центра у загальнодоступному місці;

- на офіційному веб-сайті районної ради;

3.2. Благодійні пожертви можуть мати цільовий характер. Якщо благодійником конкретні цілі використання коштів не визначено, шляхи спрямування благодійного внеску визначаються керівником центру.

 

                                                                                                        Додаток № 2

 Перелік працівників, уповноважених приймати благодійну пожертву та внески в грошовій формі КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Сахновщинської районної ради Харківської області»

 Яна Тарабан – головний бухгалтер;

Ліна Ковтун – бухгалтер;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКВІЗИТИ

Для отримання благодійних внесків в грошовій формі КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Сахновщинської районної ради Харківської області»

 

АТ КБ «Приватбанк»

р/р UA403515330000026006052147075

Код ЄДРПОУ 38831532

 

МФО 351533